Barion Pixel

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 1. A nyereményjáték szervezője: A nyereményjáték szervezője a Hajnali Sörfőzők Kft.

Székhelye: 2097 Pilisborosjenő, Templom utca 12.

Cégjegyzékszám: 13-09-201145

Adószám: 27034530-2-13

továbbiakban Szervező.

 1. A Játékban való részvétel feltételei:

A Szervező által a hivatalos Facebook oldalon: https://www.facebook.com/hajnalisorfozok meghirdetett nyereményjátékban való részvétel feltétele, hogy a Facebook Felhasználó a Szervező Facebook oldalára kikerülő játékfelhívás szerint járjon el. A nyereményjátékban való részvétel ingyenes. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási- vagy lakóhellyel rendelkezik. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el. A Játékos a nyereményjátékban való részvétellel elismeri, hogy teljesen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. Amennyiben szeretné, a Felhasználó megoszthatja a nyereményjáték keretében közzétett bejegyzést (képet, videót) saját idővonalán, de ez nem feltétele a nyereményjátékban való részvételnek, és nyerési esélyeit sem növelheti ezáltal. A Felhasználó nem végezhet olyan műveleteket, amelyek alkalmasak arra, hogy befolyásolják a nyereményjáték alakulását. A játékszabályzat ilyen jellegű megsértése esetén a Felhasználó a nyereményjátékból azonnal kizárásra kerül.

 1. A nyereményjáték neve: Szemfüles Hajnal
 2. A nyereményjáték időtartama: 2021.03.04. 20:00 – 2021.03.09. 15:00
 3. A nyereményjáték leírása: A nyereményjáték időtartama alatt a Szervező egy kérdést tesz fel, melyre kommentben várja a Felhasználó megoldási javaslatát. A feltett kérdést kommentben megválaszolók (kizárólag a kommentben helyesen válaszolók) közül sorsolás útján kerül kiválasztásra az a Felhasználó, aki megnyeri a Szervező által meghatározott nyereményt. A nyeremény tárgyát képező terméket a Szervező határozza meg, amelyet a játék során, a bejegyzésben közzé tesz.
 4. Nyereménysorsolás módja: A nyerteseket a kérdésekre válaszolók adatbázisából véletlenszerűen választjuk ki a https://socialwinner.besocial.hu/ alkalmazás segítségével.
 5. Nyereménysorsolás időpontja: 2021.03.10. 20:00
 6. A nyertesek száma: 1 fő
 7. A nyertes kihirdetése, értesítése: Az adott játék lezárását követő 48 órán belül a Szervező a Facebook oldalán közzéteszi a nyertes nevét, illetve a nyertest arra kéri, Facebook üzenetben vegye fel vele a kapcsolatot. A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a nyertes saját figyelmetlensége miatt nem értesül a nyeremény híréről.

Amennyiben a nyertes nem jelentkezik 10 napon belül, akkor a nyeremény jogosultság elvész.

 1. Nyeremény kézbesítése: A nyeremény átvételének részleteit minden nyertessel Facebook üzenetben, majd e-mailben vagy telefonon egyezteti a Szervező. A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.
 2. Kizárások: A nyereményjátékban nem vehetnek részt a Hajnali Sörfőzők Kft. munkatársai és közvetlen hozzátartozói.
 3. Egyéb rendelkezések: A nyeremény nem átruházható, és készpénzre nem váltható. A nyereményhez tartozó adó-, illetve járulékfizetési kötelezettség a Szervezőt terheli. A játékban való részvétellel a Felhasználó előzetesen hozzájárul ahhoz is, hogy amennyiben nyereményben részesül, a Szervező feltüntetheti a nevét a Hajnali Sörfőzők hivatalos Facebook oldalán. A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

 

Dátum: 2020.03.02

 

Adatvédelmi tájékoztatónkat itt tekintheti meg: https://www.hajnalisorfozok.hu/adatkezelesi-tajekoztato/

Adatvédelmi kérdéseivel kérjük bizalommal forduljon hozzánk e-mailben: info@hajnalisorfozok@gmail.com

en_USEnglish